2019-nCOV IgM комплект с реагент за анализ на антитела (CMIA)